Programy biurowe

KADRY

Informacje ogólne:

Program KADRY umożliwia prowadzenie pełnej obsługi działu kadr w przedsiębiorstwie, tj. ewidencjonowanie danych pracowniczych w formie opisów dokumentów, obliczanie staży pracy pracowników oraz ich prognozy, przypominanie terminów, wydruki dokumentów i zaświadczeń kadrowych. Program współpracuje z programami: EWIDENCJA CZASU PRACY , EWIDENCJA ODZIEŻY, EWIDENCJA DZIAŁU BHP


Możliwości:    

  • zwarta kartoteka pracownicza scalająca informacje potrzebne do wystawiania dokumentów kadrowych, np. umowy o pracę, angaże,
  • dobrze zatytułowane i rozmieszczone nagłówki tematyczne pozwalają na otrzymanie w krótkim czasie kompleksowej informacji o pracowniku,
  • system przeglądania danych pozwala na sporządzanie zestawień danych według dowolnie wybranego kryterium,
  • obliczanie staży pracy pracowników w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem staży pracy w innych zakładach pracy,
  • przypominanie terminów, np. rozwiązania umów o pracę, badań lekarskich,
  • bogaty zestaw wydruków standardowych (m.in. umowa o pracę, angaż, staż pracy, dane osobowe).