Programy biurowe

EWIDENCJA DZIAŁU BHP

Informacje ogólne:

Program EWIDENCJA DZIAŁU BHP umożliwia prowadzenie pełnej obsługi działu BHP w przedsiębiorstwie, tj. ewidencjonowanie danych pracowniczych w formie opisów i dokumentów, przypominanie terminów, wydruki dokumentów i zaświadczeń BHP.
Program korzysta z danych kadrowych pracowników zawartych w programie KADRY


Możliwości:    

  • zwarta kartoteka pracownicza scalająca wszystkie potrzebne informacje (badania lekarskie, szkolenia, zdolność do pracy, uszczerbki na zdrowiu, wypadki przy pracy, rejestry pomiarowe), potrzebne do wystawiania dokumentów BHP,
  • dobrze zatytułowane i rozmieszczone nagłówki tematyczne pozwalają na otrzymanie w krótkim czasie kompleksowej informacji o pracowniku - zarówno dane dotyczące ściśle działu BHP, jak i dane kadrowe,
  • system przeglądania danych pozwala na sporządzanie zestawień danych według dowolnie wybranego kryterium, (np. pracownicy którzy powinni odbyć obowiązkowe szkolenie BHP w następnym tygodniu, pracownicy z przekroczonymi terminami obowiązkowych szkoleń BHP),
  • bogaty zestaw wydruków standardowych (m.in. rejestr pomiarowy, zestawienia dla GUS, rejestr i protokół wypadkowy, wywiad środowiskowy).