Programy biurowe

EWIDENCJA ODZIEŻY

Informacje ogólne:

Program EWIDENCJA ODZIEŻY umożliwia prowadzenie pełnej obsługi działu odzieży roboczej w przedsiębiorstwie, tj. ewidencjonowanie danych pracowniczych w formie opisów i dokumentów, przypominanie terminów, wydruki dokumentów i zaświadczeń.
Program jest modułem opartym na programie KADRY.


Możliwości:    

  • zwarta kartoteka pracownicza scalająca wszystkie potrzebne informacje (przydziały odzieży, wydania odzieży, pobrania odzieży),
  • przypominanie terminów pobrań odzieży dla odpowiednich przydziałów,
  • dobrze zatytułowane i rozmieszczone nagłówki tematyczne pozwalają na otrzymanie w krótkim czasie kompleksowej informacji o pracowniku,
  • system przeglądania danych pozwala na sporządzanie zestawień danych według dowolnie wybranego kryterium (np. pracownicy którzy powinni pobrać odzież roboczą w danym dniu, wszyscy pracownicy z przekroczonymi terminami pobrania odzieży, historia pobrań odzieży przez danego pracownika, itp.),
  • bogaty zestaw wydruków standardowych (m.in. kwity przydziałowe, zwroty odzieży, zestawienia pobrań odzieży, zestawienia wydań odzieży).