Programy biurowe

LISTY PŁAC

Informacje ogólne:

Program LISTY PŁAC umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji wynagrodzeń pracowników, sporządzanie comiesięcznych list płac, przygotowywanie zbiorowych przelewów wynagrodzeń dla programu bankowego.
Program korzysta z danych kadrowych pracowników zawartych w programie KADRY.


Możliwości:    

  • dobrze zatytułowane i rozmieszczone nagłówki tematyczne pozwalają na otrzymanie w krótkim czasie kompleksowej informacji o wynagrodzeniach pracownika,
  • system przeglądania danych pozwala na sporządzanie zestawień danych według dowolnie wybranego kryterium,
  • możliwość eksportu dowolnych danych do arkusza kalkulacyjnego stwarza bardzo duże możliwości dodatkowego przetwarzania tych danych,
  • program zawiera wbudowany zestaw wydruków standardowych oraz istnieje możliwość definiowania własnych wydruków.