Oprogramowanie dla kolejnictwa

Ewidencja Udostępnień Infrastruktury

Nikom Kolej Oprogramowanie

Informacje ogólne:

Program EWIDENCJA UDOSTĘPNIEŃ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ umożliwia pełne zarządzanie udostępnieniami infrastruktury kolejowej dla poszczególnych przewoźników kolejowych. Prowadzi ewidencję wniosków składanych przez przewoźników kolejowych oraz kontrolę realizacji tych wniosków. Umożliwia analizę wpływu zmian cenników na przychody z udostępniania infrastruktury kolejowej. Zawiera szereg raportów umożliwiających pełną ocenę realizacji udostępnień infrastruktury kolejowej. Generuje sprawozdania wymagane przez UTK.
Program jest wykonany z zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi programistycznych dostępnych obecnie na rynku. Korzysta z serwerowej bazy danych, która może znajdować się na pojedynczym komputerze – praca jednostanowiskowa. W przypadku bazy umieszczonej na firmowym serwerze program może być wykorzystywany jednocześnie na wielu stanowiskach komputerowych – praca sieciowa. W przypadku komputerów znajdujących się w różnych lokalizacjach oddalonych od siebie program umożliwia pracę poprzez łącza internetowe – praca zdalna.


Główne cele oraz założenia programu    

  • Ewidencjonowanie udostępnień na liniach kolejowych
  • Rozliczanie przewoźników za korzystanie z infrastruktury kolejowej
  • Zarządzanie wnioskami o udostępnienie linii kolejowych
  • System zgodny z normami Urzędu Transportu Kolejowego