Systemy monitorowania

SYSTEM KONTROLI PRACY LUDZI, MASZYN i URZĄDZEŃ

Informacje ogólne:

SYSTEM KONTROLI PRACY LUDZI, MASZYN i URZĄDZEŃ wykorzystuje parametry energii elektrycznej do monitorowania pracy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz pracy maszyn i urządzeń posiadających elementy elektryczne. System jest oparty na sterownikach przemysłowych i oprogramowaniu wizualizacji SCADA.
Monitorowanie parametrów energii elektrycznej poszczególnych urządzeń umożliwia między innymi tworzenie na bieżąco wykresów czasowych pracy tych urządzeń, sygnalizowanie nadmiernych obciążeń, wykrywanie i sygnalizowanie niewłaściwej ich eksploatacji tak pod względem czasu pracy, przeciążeń jak również niezgodnego z wymaganiami technologicznymi ich uruchamiania i zatrzymywania.


Efektem działania SYSTEM KONTROLI PRACY LUDZI, MASZYN i URZĄDZEŃ, jest:    

  • obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie wydajności i dyscypliny pracy,
  • zwiększenie żywotności parku maszynowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie efektywności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.