Programy biurowe

EWIDENCJA CZASU PRACY

Informacje ogólne:

Program EWIDENCJA CZASU PRACY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji obecności i nieobecności (dziennej i miesięcznej) pracowników, w tym ewidencjonowanie danych o zwolnieniach L4, urlopach taryfowych (wraz z ich obliczaniem), urlopach nie taryfowych, planach taryfowych.
Program korzysta z danych kadrowych pracowników zawartych w programie KADRY.


Możliwości:    

  • zwarta kartoteka scalająca wszystkie potrzebne informacje (m.in. obecności i nieobecności dzienne, obecności i nieobecności miesięczne, urlopy taryfowe pojedyncze i ciągłe, nie taryfowe pojedyncze i ciągłe, urlopy planowane, zwolnienia L4 pojedyncze i ciągłe, urlopy na żądanie, opieka nad dzieckiem),
  • dobrze zatytułowane i rozmieszczone nagłówki tematyczne pozwalają na otrzymanie w krótkim czasie kompleksowej informacji o pracowniku,
  • obliczanie wymiarów urlopów w oparciu o staże pracy pracowników,
  • system przeglądania danych pozwala na sporządzanie zestawień danych według dowolnie wybranego kryterium,
  • bogaty zestaw wydruków standardowych (m.in. roczna karta czasu pracy zawierająca wszystkie dane o "czasie pracy" pracownika, zestawienia urlopów, zwolnień L4, zestawienia stanów urlopów i zwolnień L4).